Haberler

EUS İĞNESİ

Endoskopik ultrason (EUS) kılavuzluğunda biyopsiler, birincil prosedür olarak veya diğer biyopsi tekniklerinin başarısız olduğu durumlarda sitolojik veya histolojik incelemeler için numune almada güvenli ve etkili tekniklerdir. EUS eşliğinde biyopside malignitenin yanlış pozitif tanısı nadirdir. Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi, lenf düğümlerinden biyopsi örneği almada ve damarların içindeki kan akımını göstermeye yarayan sadece ultrasonografiye göre daha … Continue reading

19 Ekim 2022 blog 0 Comment

EBUS İĞNESİ

ENDOBRONŞİYAL ULTRASONOGRAFİ (EBUS) SİSTEMİ Bronkoskopi, alt solunum yolları ve akciğer hastalıklarının tanısında kullanılmakta olan bir yöntemdir. Bronkoskopi ile havayollarının içindeki hastalık bulguları doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilmekte ve hastalıklı bölgelerden değişik incelemeler için örnekler alınabilmektedir. Endobronşial Ultrasonografi EBUS yöntemi ile standart bronkoskopi ile tanı konulamayan bronşa komşu, bronşun dışındaki büyümüş lenf bezleri veya tümör gibi … Continue reading

19 Ekim 2022 blog 0 Comment

Mucosectom Bıçak

Mucusectom bıçak, güvenli ve hızlı bir tedavi yaklaşımı için kullanılır. Mukozektomi, perforasyon riskini azaltmak için yalıtımlı bir uca sahiptir ve uzatılmış bıçak uzunluğu işlemin süresini azaltmaktadır. Bıçak 360° tam tur dönebilme özelliğine sahiptir. İşaretleme, marjinal insizyon, submukozal diseksiyon ve hemostaz yapılabilmektedir. ESD ve EMR işlemlerinde doktorların tercih ettiği güvenli bir bıçaktır. Bilgi için; 0212 438 … Continue reading

1 Temmuz 2022 blog 0 Comment

SPLASH M-KNIFE (BIÇAK)

Eksiksiz bir ESD işlemi için çok işlevli olan bir aksesuardır. Sabit bıçak uzunluğu ve kanca mekanizması ile net markalama, daha iyi hemostaz ve daha yumuşak ve kolay çalışmak için geliştirilmiştir. Bıçak değişimi yapmadan bir ESD/EMR işleminde daha iyi kanama kontrolü ile gelişmiş hemostaz yapmayı sağlar. Markalama, rezeksiyon, diseksiyon ve hemostaz tek bıçakta toplanmıştır. Cihazı değiştirmeden … Continue reading

27 Haziran 2022 blog 0 Comment

Bipolar Koagülasyon Forceps

BİPOLAR KOAGÜLASYON FORCEPS (ÇİFT KUTUPLU HEMOSTAZ FORCEPS) Bipolar koagrasper, kanamanın uzun süreli ve kolay kontrollü önlenmesini sağlar. Akım plak yoluyla hastadan değil de direk cihazdan geçtiği için çok daha güvenlidir. ESD/EMR, sindirim sistemi kanamaları ve papilla rezeksiyon kanamalarında kullanılır. Kanamalarda, kanamayı mühürleyerek durdurur. Hemostaz forceps, içindeki çift kutup ayrıca koter plağına gereksinim duyurmaz. Akım yalnızca … Continue reading

16 Haziran 2022 blog 0 Comment

Biyopsi Forseps

Biyopsi Forseps Biyopsi forsepsleri gastroskopi ve kolonoskopi işlemleri sırasında biyopsi almak amacıyla kullanılmaktadır. Forseps çapı 2.4mm, 2.3mm ve 1.8 mm forseps uzunluğu ise 120cm, 160cm ,180cm ve 230cm olmak üzere seçenekleri vardır. Biyopsi forsepsleri, oval ağız, timsah ağız ve alligatör ağız seçenekleri olup iğneli ve iğnesiz tercih edilebilmektedir. Biyopsi forsepslerimizin kullanıldığı başlıca hastaneler; Amerikan Hastanesi … Continue reading

14 Haziran 2022 blog 0 Comment

Endoskopik Hemoklip

Çıkarılabilir Endoskopik Hemoklip Endoskopik işlemde polipektomi sonrasında veya GİS kanamaları ile farklı dokuları kapatmak veya birleştirmek için kullanılır. Klipsler titanyum materyalden yapılmış olup, klips ağızları 16mm ve 13 mm’den oluşmaktadır. Klipsin açık hali ise 135 derecedir. Klipsler snear yardımı ile kolaylıkla çıkartılabilmektedir. Klipsler istenilen pozisyona gelene kadar birebir rotasyon yapabilme özelliğine sahip olup, gerektiğinde klipslerin … Continue reading

14 Haziran 2022 blog 0 Comment

Flakon Başlığı

Flakon adaptörleri, hidrofobik hava giriş filtresi sayesinde, havada asılı kalan gaz kalıntılarını (aerosolleri) en aza indirir. Flakon basıncını etkisiz düzeye getirir, yüzey kirlilik riskini minimuma indirerek güvenliğinin artmasını sağlar. Böylece ilaç hazırlayan personeli, hazırlanan ilacı ve hazırlanan ortamı korur. Flakon başlıkları güvenli şekilde flakondan ilaç alınması, flakonun çıkmaması için özel tasarım başlıklardır. 0,22 micron filtre … Continue reading

3 Haziran 2022 blog 0 Comment

Polipektomi Snare

Rotatable polipektomi snare endoskopik işlemlerde polip kesmek için kullanılmaktadır. Rotatable özelliği sayesinde bire bir dönme kabiliyeti vardır. Kateter bölümünün birden fazla kink yapması durumunda dahil bire bir döneme özelliğini kaybetmez. Bu sayede erişimi zor poliplerin konforlu bir şekilde kesilmesini sağlar. Tüm özel zincir hastanelerde ve devlet hastanelerinde kullanılmaktadır. Bilgi için; 0212 438 53 99 ve info@melekirmak.com… Continue reading

27 Mayıs 2022 blog 0 Comment

Atık Toplama Cihazı

Tehlikeli tıbbi atık toplama cihazı enfekte ve zehirli atıklar için tasarlanmıştır. Atıklar konusundaki en önemli tehdit unsurlarının başında ise sağlık kurumlarının çıktısı olan tıbbi atıklar gelmektedir. Tıbbi atıklar çevre ve toplum sağlığı açısından ölüme varan riskler oluşturmaktadır. Tıbbi atıkların yönetilmesi ve bertaraf edilmesi tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz açısından da önemli sorunlardan bir tanesidir. Tıbbi … Continue reading

24 Mayıs 2022 blog 0 Comment