Haberler

Atık Toplama Cihazı

Tehlikeli tıbbi atık toplama cihazı enfekte ve zehirli atıklar için tasarlanmıştır. Atıklar konusundaki en önemli tehdit unsurlarının başında ise sağlık kurumlarının çıktısı olan tıbbi atıklar gelmektedir. Tıbbi atıklar çevre ve toplum sağlığı açısından ölüme varan riskler oluşturmaktadır. Tıbbi atıkların yönetilmesi ve bertaraf edilmesi tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz açısından da önemli sorunlardan bir tanesidir. Tıbbi … Continue reading

24 Mayıs 2022 blog 0 Comment

ESD Bıçağı

ÇOK FONKSİYONLU BIÇAK (MULTIKNIFE ESD BIÇAĞI) Sindirim sistemi kanserleri Türkiye’de ve dünyada en sık görülen kanser türleri arasındadır. Esd (Endoskopik submukozal diseksiyon) yöntemi ile yemek borusu, mide veya kalın barsaklarda yerleşmiş yüzeysel tümörler, ağrısız ve açık ameliyata gerek kalmadan organlar korunarak çıkartılmaktadır. Endoskopik submukozal diseksiyon işleminde işaretleme, enjeksiyon, insizyon, diseksiyon, spesimenin çıkarılması adımları uygulanır. Nedir … Continue reading

18 Mayıs 2022 blog 0 Comment

CYSTO Gastro Set

Endoskopik Kistetom Nedir? Endoskopik kistetom sindirim sistemine komşu kistlerin drenaj için gerekli stentlerde uygun ölçüde kanallar açmak için kullanılan sarf malzemelerdir. Uygun vakalarda tercih edilmek üzere 6 Fr, 8,5 Fr ve 10 Fr ölçüleri bulunmaktadır. Endoskopik kistetom sayesinde istenilen kanal herhangi bir dilatasyon işlemi gerekmeden stent takımına hazır hale gelebilmekte ve bu durum daha kısa … Continue reading

18 Mayıs 2022 blog 0 Comment

Kemoterapi İlaç Uygulama Dörtlü Set

Kemoterapi İlaç Uygulama Dörtlü Set Tehlikeli ilaçların uygulanması sırasında kapalı bir sistem elde etmek için kullanılan dört yollu setlerdir. Tamamen kapalı sistem içinde kemoterapi ilaçlarının hastaya uygulanması sağlayan çoklu kemoterapi setleri sayesinde hem hasta hem de ilacı uygulayan kişi korunmaktadır. Aynı zamanda kemoterapi setinin tamamı ışık geçirmeyen sistemde üretilmiştir. Set özel filtresi sayesinde, kullanıcıya / … Continue reading

28 Nisan 2022 blog 0 Comment

Sfinkterotom

Üç Lümenli Rotatable Sfinkterotom ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) işlemi safra ve pankreastaki hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. ERCP işlemi, duedenoskop denilen özel bir cihaz ile gerçekleştirilir. Duedenoskopla birlikte safra kanalının ve pankreas kanalının ortak açıldığı yer olan papillaya ulaşılır. Papilladan içeri girilerek safra kanalına ve pankreas kanalına ulaşılır. Bu bölgeye kontrast madde … Continue reading

28 Nisan 2022 blog 0 Comment

Pylo Plus

Helikobakter pilori insanlarda mide veya on iki parmak bağırsağının mukozasına yerleşerek çoğalır. Dünyanın en yaygın enfeksiyonlarından biri olan helico bakteri tedavi edilmediği takdirde iltihap, ülser ve kanser gibi hastalıklara yol açabiliyor. Çoğunlukla hastalar üst karında şişkinlik, hazımsızlık ve ağrı şikâyeti ile hastaneye başvururlar. Helico bakteri testinin yapımı çok kolay, pratik ve güvenilir bir testtir. Helico … Continue reading

22 Nisan 2022 blog 0 Comment

Dökülme Saçılma Kitleri

Dökülme saçılma kitleri, tehlikeli kimyasalların ortamdan temizlenmesi ve mikrobiyolojik dekontaminasyonun sağlanması için gerekli tüm malzemeleri ve temel kişisel koruyucu donanımları içerir. Acil durumlarda oluşabilecek potansiyel iş kazalarını engeller ve çalışma ortamının güvenli olarak temizlenmesini sağlar. Kit içeriği kurum acil durum planlarına uygun olup içeriği şu şekildedir; 2 çift koruyucu eldiven, 1 adet koruyucu önlük, 1 … Continue reading

18 Nisan 2022 blog 0 Comment

Kemoterapi Önlükleri

Kemoterapi önlükleri, ilaç hazırlama esnasında gövdeyi koruma amacıyla kullanılmaktadır. Kemoterapi hazırlama ve uygulama sırasında sitotoksik ajanlardan korunmak için çift katlı korumalı önlük çeşitidir. İlaç hazırlama ve uygulamada personelin steril olması ve kendisini koruması adına koruyucu önlük, normal kıyafetler üzerine dış ortam ve temiz oda arasındaki bölmede giyilmelidir. Kemoterapi önlüğü tek kullanımlık, sıvı geçirmez ve uzun … Continue reading

11 Nisan 2022 blog 0 Comment

Archimedes Eriyebilen Stent 

Safra ve pankreas kanallarında oluşan tıkanıklığı açmak için, iyi huylu safra yolları darlıklarında, kötü huylu darlıklarda, safra sızıntılarında, kolanjit (safra yolları enfeksiyonu) karaciğer nakli ve whipples işlemleri gibi safra ve pankreas yollarının anatomilerinin modifiye edildiği prosedürlerde tercih edilebilir.   Archimedes eriyebilen stent biyobozunur yapıda olup, stentin erime şekli içten dışarıya doğru ve bütünseldir. 12 gün … Continue reading

11 Nisan 2022 blog 0 Comment

Kemoterapi Eldivenleri

Kemoterapi eldivenleri, kemoterapi ilaçlarıyla kullanım için onaylı, genişletilmiş kimyasal sıçrama koruması sağlar. Uzun manşeti, tehlikeli ortamlarda bilek ve kol için ilave koruma sağlar. Eldivenlerde dış yüzeyi kaymayı önceleyen ve kavramayı kolaylaştıran ekstra katmanlı (parmak ucu ve avuç içi pütürlü), iç yüzeyi giymeyi kolaylaştıracak kayganlıktadır. Pudrasız olan kemoterapi eldivenleri kullancıya kolaylık sağlaması açısından sağ ve sol el … Continue reading

10 Nisan 2022 blog 0 Comment