Blog

Dökülme Saçılma Kitleri

Dökülme saçılma kitleri, tehlikeli kimyasalların ortamdan temizlenmesi ve mikrobiyolojik dekontaminasyonun sağlanması için gerekli tüm malzemeleri ve temel kişisel koruyucu donanımları içerir.

Acil durumlarda oluşabilecek potansiyel iş kazalarını engeller ve çalışma ortamının güvenli olarak temizlenmesini sağlar.

Kit içeriği kurum acil durum planlarına uygun olup içeriği şu şekildedir;
2 çift koruyucu eldiven,
1 adet koruyucu önlük,
1 adet koruyucu maske,
1 adet koruyucu gözlük,
1 adet bone,
2 çift galoş,
3 adet koruyucu emici örtüsü,
6 adet emici temizlik bez,
1 adet tek kullanımlık faraş,
1 adet tek kullanımlık süpürge,
2 adet enfekte atık torbası,
3 adet bağlama teli

Kit üzerinde hangi basamaklarla işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Hastaneler, laboratuvarlar, klinikler, veteriner klinikleri, küçük kimyasal depolama alanları, küçük ölçekli tüm kimyasal risk taşıyan alanlarda bulundurulması zorunlu kapsamlı bir kittir.

Tüm hastanelerde, onkoloji merkezlerinde, kemoterapi alanlarında dökülüp saçılması muhtemel sitotoksik ve kimyasal ilaç, ilaç kalıntıları, vücut sıvıları (kan, kusmuk, tükürük, idrar vb.) enfekte atık ve döküntüler gibi atıklar oluşmaktadır. Bu atıkları temizlemek için kimyasal içerikli ilaçlar vb. maddelerin kazayla dökülmesi veya kırılması durumunda etrafa yayabilecekleri tehlikeleri bertaraf etmek için koruyucu önlem olarak acil müdahalede bulunmak için hazırlanmış, ulusal ve uluslararası standartlara uygun geniş kapsamlı kittir.

Dökülme saçılma kitlerimizin kullanıldığı başlıca hastaneler şu şekildedir;
Amerikan Hastanesi
Koç Üniversitesi Hastanesi
Medical Park Hastaneler Grubu
Memorial Hastaneleri
Medicana Sağlık Grubu

Detaylı bilgi için; 0212 438 53 99 ve info@melekirmak.com

18 Nisan 2022 blog
About melekirmak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir