Blog

DÖKÜLME SAÇILMA KİTİ

Tehlikeli kimyasalların ortamdan temizlenmesi ve mikrobiyolojik dekontaminasyonun sağlanması için gerekli tüm malzemeleri ve temel kişisel koruyucu donanımları içerir.
Acil durumlarda oluşabilecek potansiyel iş kazalarını engeller ve çalışma ortamının güvenli olarak temizlenmesini sağlar.
Kit içeriği kurum acil durum planlarına uygundur.
Kit üzerinde hangi basamaklarla işlem yapılacağı belirtilmiştir.
Hastaneler, laboratuvarlar, klinikler, veterinerler, küçük kimyasal depolama alanları, küçük ölçekli tüm kimyasal risk taşıyan alanlarda bulundurulması zorunlu kapsamlı bir kittir.

Tüm hastanelerde, onkoloji merkezlerinde, kemoterapi alanlarında dökülüp saçılması muhtemel sitotoksik ve kimyasal ilaç, ilaç kalıntıları, vücut sıvıları(kan, kusmuk, tükürük, idrar vb.)enfekte atık ve döküntüler gibi atıkları temizlemek için ,kimyasal içerikli ilaç vb. maddelerin kazaen dökülmesi veya kırılması durumunda etrafa yayabilecekleri tehlikeleri bertaraf etmek için koruyucu önlem olarak acil müdahalede bulunmak için hazırlanmış, ulusal ve uluslararası standartlara uygun geniş kapsamlı kittir)

Ürünümüz birçok devlet ve özel hastanede kullanılmaktadır.

Bilgi için; 0212 438 53 99 ve info@melekirmak.com

30 Ağustos 2023 blog
About melekirmak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir