Unity B Metalik Stent

Biyo-bozunur metal balon stent sistemi tıkanık safra kanallarının boşaltılmasına yardımcı olmak için kullanılmaktadır.
Biyo-parçalanabilir stent kemik ve kası taklit ederek tasarlanmıştır. Stentin magnezyum bölümü kemiği polimer kısmı ise kası taklit ederek işlevini gerçekleştirmektedir. Biyolojik olarak parçalanabilmesi geleneksel stentlerde görülen stentin içe büyümesini ve perforasyonunu hafifletmeyi amaçlar. Yine biyo-bozunur stent, geleneksel stentler de ihtiyaç duyulan çıkarılma veya değiştirilmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Balon yarı uyumlu olup, 0,035” kılavuz tel ile çalışmaktadır. Balonun nominal patlama basıncı 10 bar’dır. Stentin distal ve proksimal kısımlarında radyo opak işaretleyiciler bulunmaktadır. Metalik stentin erime süreleri 1-3 ( fast ), 3-6 ay ( medium ) ve 6 ay ve üstü ( slow ) aydır. Metalik stentler endoskopik ve girişimsel radyolojide perkütan olarak kullanıma uygundur.
Endoskopik biyo-bozunur metal balon sisteminin balon çapı 8 mm veya 10 mm olup, balon uzunluğu 60 mm, stent uzunluğu 57 mm katater çapı ise 190 cm’dir.
Perkütan biyo-bozunur metal balon sisteminin balon çapları 8 mm, 9 mm ve 10 mm olup, balon uzunluğu 60 mm, stent uzunluğu 57 mm, katater uzunluğu ise 80 mm 120 mm 150 mm olmak üzere seçenekleri mevcuttur.