Nazal Biliyer Drenaj Seti

Safra yollarının ve safra yollarına komşu kistlerin drenajı için kullanılır.

5 – 7 – 9 cm Katater Çapı

250 cm Kateter Boyu