Kisto-Gastro Set

Sindirim sisteminde ve komşu organlardaki kistik yapıları kanüle ederek, drenaj yolu açmak için kullanılır.

6 Fr -8.5 Fr – 10 Fr Bıçak Ölçüleri

Tek Kullanımlık ve Çok Kullanımllık Modeller

8.5 Fr - 10 Fr

8.5 Fr - 10 Fr Elcik

6 Fr Bıçak - Handle