Helicobacter

Test Prensibi

Bu test mide biyopsi örneğinde bulunan Helicobacter pylori’nin üreaz aktivitesini tespit etmek için geliştirilmiştir. Test kasetinde bulunan Üre örnek içinde bulunan Üreaz enzimi tarafından parçalanır ve Amonyak gazı ortaya çıkar. Ortaya çıkan gaz test kasetinde bulunan indikatörün rengini sarıdan pembe/kırmızı’ya dönüştürür. Reaksiyon şu şekilde gerçekleşir:

Üre + Su → Karbondioksit + Amonyak

(NH2)2CO + H2O → CO2 + 2NH3

Biyopsi örneği kaset test’e yerleştirildikden sonra, biyopsideki bakterinin miktarına bağlı olarak 1 dakika içerisinde renk değişikliği gözlemlenir, renk değişikliği sarıdan pembe / kırmızı tonlara doğrudur.

Renk değişikliği olmadığı durumlarda sonuç negatiftir. negatif sonuç için maximum 1 saat beklemek yeterlidir.

Bu üründe kesin sonuç 1 dakika ile 1 saat arasında alınmaktadır.