Blog

ESD Bıçağı

ÇOK FONKSİYONLU BIÇAK (MULTIKNIFE ESD BIÇAĞI)
Sindirim sistemi kanserleri Türkiye’de ve dünyada en sık görülen kanser türleri arasındadır. Esd (Endoskopik submukozal diseksiyon) yöntemi ile yemek borusu, mide veya kalın barsaklarda yerleşmiş yüzeysel tümörler, ağrısız ve açık ameliyata gerek kalmadan organlar korunarak çıkartılmaktadır.
Endoskopik submukozal diseksiyon işleminde işaretleme, enjeksiyon, insizyon, diseksiyon, spesimenin çıkarılması adımları uygulanır.

Nedir bu Endoskopik submukozal diseksiyon?
Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD), submukozal alana özel bir solüsyonun enjeksiyonu sonrası özel bıçaklarla lezyon çevresinin insizyonu ve submukozal alanın diseksiyonunu içermektedir. ESD gastrointestinal kanal malign ve premalign lezyonlarına küratif tedavi sağlayan bir yöntemdir.
Çok fonksiyonlu multiknife esd bıçağı da burada devreye girmektedir. I bıçak ve O bıçak tek handle üzerinde toplanmıştır. I bıçak; mukozal submukozal dokuyu işaretleme, insizyon, soyma ve hemostaz amacıyla tasarlanmış olup, O bıçak; seramik uç kesme ve diseksiyonu daha verimli hale getirmek ve yalıtım sağlamak üzere tasarlanmıştır. Multiknife esd bıçağı hekim tekniği ve tercihine uyan verimli ve ekonomik bıçaktır. I bıçak ölçüleri 1mm ve 4mm aralığında hekim tercihine sunulmuştur.

ESD bıçağımız kamu ve özel hastanelerde hekim tercihi ile kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi için; 0212 438 53 99 ve info@melekirmak.com

18 Mayıs 2022 blog
About melekirmak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir