All posts by: melekirmak

About melekirmak

ARCHİMEDES ERİYEBİLEN BİLİYER STENT

Archimedes eriyebilen biliyer stent biyobozunur özellikte olup, tıkanmış biliyer ve pankreatik kanalları boşaltmak için kullanılmaktadır. Biyobozunur stent patentli sarmal tasarıma sahiptir. Sinüzoidal sarmal tasarım sayesinde stent tıkanmadan akışkanlığı sağlamaktadır. 12 gün, 20 gün ve 11 hafta olacak şekilde 3 farklı erime özelliğine sahiptir. Stent hastanın metabolik etkinliğine göre hidroliz olarak bütünsel olarak erime özelliği göstermektedir. … Continue reading

19 Kasım 2022 blog

ELASTOMERİK İNFÜZYON POMPASI

Elastomerik infüzyon pompası kemoterapi gören veya ağrı tedavisi gören hastaların evde ya da iş yerlerin de tedavilerine olanak sağlamak için geliştirilmiş bir onkoloji ürünüdür. İnfüzyon pompası 1 gün, 2 günlük, 5 günlük ve 7 günlük tedavilere cevap verecek şekilde kemoterapi alan hastalara uygulanır. Hastalar evde ve hastane ortamında konforlu bir şekilde tedavilerini alabilirler. Ürünümüz birçok … Continue reading

19 Kasım 2022 blog

ÖZEFAGUS BANDLİGASYON SET

Varis, kanamalı hastalarda kanamayı durdurmak için kullanılır. Gastroskopun ucuna takılan bantların handle sistemi ile tetiklenmesi prensibi ile çalışan bir settir. Bantlar 6 veya 7 adet olup click sistemi ile atılmaktadır. Sondan bir önceki bant genellikle diğerlerinden farklı renkte olur ki hekime ve hemşireye yol göstermektedir. Ürün birçok A Plus hastanelerde, devlet ve üniversite hastanelerinde kullanılmaktadır. … Continue reading

19 Kasım 2022 blog

BUJİ DİLATASYON SET

Darlıklar için hekimler birçok farklı yöntem kullanır. Bunlardan bir tanesi de buji dilatör setidir. Özofagus ve rektum darlıklarının dilatasyonu için kullanılır. Uç kısmı incelenerek sonlanır. Dokuya zarar vermeyecek yumuşaklıktadır. Bir kılavuz tel üzerinden yürütülen buji darlık olan bölgeden önce ince ucu vasıtasıyla girer ve yavaş yavaş o bölgeyi genişletir. Hekim kararına göre bir sonraki bujiye … Continue reading

13 Kasım 2022 blog

YÜKSEK KORUMALI NİTRİL KEMOTERAPİ ELDİVENİ

YÜKSEK KORUMALI NİTRİL KEMOTERAPİ ELDİVENİ Kemoterapi hazırlama ve uygulama sırasında sitotoksik ajanlardan korunmak için akredite olmuş laboratuvarlarda 72 saat belirli kimyasallarla geçirgenlik testi yapılmış, pürtüklü yüzeyi sayesinde flakonların kaymasını engelleyen, yüksek korumalı için üretilmiş eldiven çeşitidir. Bir eldivenin koruma oranı kalınlığı ile belirlenmez. Önemli olan eldiveni oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasıdır. Nitril eldiven istenilen her … Continue reading

13 Kasım 2022 blog

Gerdx Endoskopik Reflü Tedavi Sistemi

Reflü; asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesidir. Reflü hastalığı ağıza kadar gelen acı tat veya yiyecek hissi ile kendini gösterir. Reflü hastalığının ayrıca göğüs ağrısı, kuru öksürük, ağrılı yutkunma, yutma güçlüğü ve hıçkırık gibi birçok semptomları olabilir. Reflü tanısı gastroskopi ile mide kapağının incelenmesi ile tanısı konulur. … Continue reading

13 Kasım 2022 blog

Yabancı Cisim Yakalama

TEK KULLANIMLIK YABANCI CİSİM YAKALAMA Yabancı cisim-polip yakalama forsepsi, endoskopik işlemlerde yabancı cisim veya polip yakalama amacıyla kullanılır. Çapları 2.3mm olan yabancı cisim forsepsleri gastro ve kolonda kullanılmak üzere iki ayrı uzunluğa sahiptir. Gastro için 180cm, kolon için 230cm ürünler tercih edilmektedir. Yabancı cisim yakalama forsepsleri 3 bacaklı, 4 bacaklı ve 5 bacaklı olmak üzere … Continue reading

2 Kasım 2022 blog

Taş Çıkarma Balonu

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP), karaciğer, safra kesesi, safra kanalları ve pankreastaki sorunları teşhis etmek ve tedavi etmek için bir prosedürdür. X-ışını ve endoskop kullanımını birleştirir. Uzun, esnek, ışıklı bir tüp. Taş çıkarma balonu, ERCP işlemi sırasında taş çıkarma amaçlı kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Safra kanalı taşlarının endoskopik olarak çıkarılması vakaların %95’inde başarılıdır. Kolanjiosepsis ve … Continue reading

2 Kasım 2022 blog

Kılavuz Tel

TEK KULLANIMLIK NİTİNOL KILAVUZ TEL ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi) işlemleri sırasında, stent takılması ve dilatasyon işlemlerinde kılavuzluk etmek amacıyla kullanılır. Kılavuz tel nitinol materyalden imal edilmiş olup telin dış çap ölçüleri 0.035” veya 0.025” olarak tercih edilmektedir. Telin uzunluğu ise 450 cm’dir. Telin uç kısmı esnek yapıda olup 5 cm. mevcut esneklik travmayı önlemek amacıyla … Continue reading

2 Kasım 2022 blog

Temizleme Fırçası

TEMİZLEME FIRÇASI Endoskopik temizleme fırçaları, kateter endoskopik cihazlarının kanallarını temizleme amaçlı kullanılır. Fırçalar tek kullanımlık ve çok kullanımlık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tek kullanımlık fırçalar plastik şafta sahipken çok kullanımlık fırçalar metal şafta sahiptir. Kateter uzunlukları 120cm, 160cm, 180cm ve 230cm olarak çeşitlere ayrılır. Şaft ölçüleri 1.8mm ya da 2.3.mm’dir. Fırça kalınlıkları 6mm’dir. Ürünlerimiz birçok … Continue reading

19 Ekim 2022 blog