Blog

Akciğer Kanseri Teşhisinde Ebus Yöntemi

Dünyada 2000’li yılların başlarında yaygınlık kazanan Ebus (endobronşiyal ultrasonografi) yöntemi, kanser türleri içerisinde ilk sırada yer alan akciğer kanserinin teşhisinde uygulanıyor.

Hastanede dahi yatırılmadan, bilinçli sedasyon ile 15 – 20 dakika gibi kısa bir zamanda yapılan, aynı gün hastanın evine gidebildiği bir işlemdir ve hastaları gereksiz ameliyatlardan da korur.

Akciğer kanserinin yanı sıra tüberküloz, sarkoidoz, diğer enfeksiyon hastalıkları, lenfomalar gibi birçok hastalığın da teşhisinde kullanılan ve bir çeşit bronkoskopi yöntemi olan EBUS’un başarı oranı ise %100’dır.

Yani sadece akciğer kanserinin tanı konmasında gerekli olan evrelendirilmesinde değil, birçok akciğer hastalığının erken teşhisinde de %90 başarı yakalanabiliyor.

EBUS yönteminde, işlem için kullanılan bronkoskopun ucuna bir ultrasonografi probu yerleştirilerek bronkoskopi sırasında hem hava yollarının içerisini görmeyi sağlayan optik sistem hem de hava yollarının dışını görmeyi sağlayan ultrasonografi sistemi kullanılabiliyor.

Biz Melekırmak Sağlık olarak 8 yıldır ebus alanında çok önemli çalışmalara imza attık.Markamız olan Mediglobe Ebus İğnemizi sürekli geliştirerek en iyi biyopsi alan ve görünürlüğü en yüksek olan iğne durumuna getirdik. Her geçen günde çalışmalarımız ve geliştirmelerimiz en iyi şekilde devam etmektedir.

10 Ocak 2019 blog
About serkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir